1.  Akcia “Súťaž” prebieha na fanpage Ludora Slovakia na Facebooku.

2.  Zameraním Akcie “Súťaž” je ponúknuť zákazníkom náušnice zo sortimentu www.ludora.sk ako reklamnú vzorku zadarmo.

3.  Za prejav záujmu o reklamnú vzorku zadarmo považujeme akúkoľvek formu dobrovoľnej aktivity záujemcu – fanúšika na fanpage Ludora Slovakia (napr. Páči sa mi, Komentovať, Zdielať). 

4.  Záujemca, ktorý chce vyhrať náušnice podľa vlastného výberu, vloží do komentára číslo vybraných náušníc. Výherca vždy získa náušnice podľa svojho výberu.

5.  Do losovania sú zaradení všetci záujemci, ktorí prejavia aktivitu (Páči sa mi, Komentovať, Zdieľať) v období od vyhlásenia súťaže do zverejnenia výsledkov. Maximálny limit príspevkov pre jedného záujemcu nie je určený. Losovanie prebieha automaticky, pomocou externej aplikácie.

6. Výsledky sú oznámené o 20h. Oznámený výherca sa musí o výhru prihlásiť do 7 dní od vyhlásenia, po tomto termíne je výhra premlčaná.

7.  Záujemca o reklamnú vzorku musí byť osoba staršia ako 18 rokov, s trvalým pobytom v Slovenskej republike alebo v Českej republike.

8.  Prehlasujeme že spoločnosť Facebook nie je zodpovedná za priebeh akcie “Súťaž”. Potvrdzujeme, že akcia “Súťaž” nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, propagovaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

Category: Product #: Regular price:$ (Sale ends ) Available from: Condition: Good ! Order now!
Reviewed by on. Rating: